AR PROJEKT d.o.o.

S e v n i c a

Planinska cesta 5

8290 SEVNICA

 

 

 
AR Projekt - naše reference:

Nekaj izdelanih projektov poslovnih objektov po naročilu v zadnjih nekaj letih:

☐ Športna dvorana v Sevnici
☐ Betonarna in separacija za proizvodnjo betona na Logu
☐ Stolpnica za varovana stanovanja v Trebnjem
☐ Stanovanjski blok v Sevnici
☐ Proizvodni objekt za proizvodnjo PVC oken in vrast, Lesično
☐ Proizvodni objekt za termopan steklo, TERMOGLAS Dolenji Boštanj
☐ Upravna stavba TANIN v Sevnici – proizvodnja tanina
☐ Proizvodni objekt za galvano, Krmelj
☐ Proizvodni objekt za lesarsko obdelavo kovinskih predmetov, Žalec
☐ Proizvodni objekt za izdelavo kmetijskih strojev, Slovenske Konjice
☐ Avtosalon v Šentjurju
☐ Avtomehanična delavnica v Šentjurju
☐ Wellnes center »ASPARA«, Šentjur
☐ Proizvodni objekt za izdelavo avtomobilskih prevlek, Bič
☐ Bencinski servis za osebna in tovorna vozila, Bič
☐ Avtomatska avtopralnica za tovornjake, Bič
☐ Avtosalon OPEL na Vrhniki
☐ Tehnični pregledi osebnih, tovornih in priklopnih vozil, Trebnje
☐ Proizvodni objekt za zavorne obloge, Trebnje
☐ Proizvodni objekt z lakirnico za kovinsko dejavnost
☐ Gostinski objekt »HOCHKRAUT« v Tremerjah
☐ Gostinski objekt »AQUA ROMA« Rimske Toplice
☐ Hotel z bowlingom »GALAKSIJA« v Trebnjem
☐ Zdravstveni dom Sevnica - dodatna etaža

 
 
projektiranje, inženiring, nadzor ...