AR PROJEKT d.o.o.

S e v n i c a

Planinska cesta 5

8290 SEVNICA

 

 

 
AR Projekt - naše storitve :

A. Na področju prostorskega načrtovanja nudimo:

☐ izdelavo vodilnih map (urbanistični del projektov) poleg individualnih naročnikov tudi za druge projektivne biroje
☐ izdelavo OPPN
☐ izdelavo prostorskih načrtov
☐ izdelavo sprememb in dopolnitev (ZN) zazidalnih načrtov

B. Na področju projektiranja visokih gradenj nudimo:

☐ 200 tipskih projektov za:

- stanovanjske hiše
- počitniške objekte
- zidanice
- gospodarsko bivalne objekte,
- hleve
- gospodarska poslopja

Za vsakega naročnika se vodilna mapa izdela individualno, glede na parcelo in pogoje iz
lokacijske informacije.

☐ Vse vrste objektov visokih gradenj:

- enodružinske stanovanjske hiše
- večdružinske stanovanjske hiše
- zidanice, gospodarsko bivalni objekti
- hlevi
- gospodarska poslopja
- športne dvorane in igrišča
- stanovanjske stolpnice
- gostinski objekti (hoteli, restavracije, gostilne, bistroji)
- proizvodni objekti

C. Nadzori gradenj in vodenje gradbenega inženiringa

 
 
projektiranje, inženiring, nadzor ...